Ten behoeve van de wet- en regelgeving heeft Modelspoor Hobby Shop een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze webshop in acht dient te nemen. 

De op deze webshop getoonde informatie wordt door Modelspoor Hobby Shop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de webshop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze webshop zijn in euro's en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Modelspoor Hobby Shop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Modelspoor Hobby Shop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Modelspoor Hobby Shop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop via het internet uitgewisseld worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Modelspoor Hobby Shop worden onderhouden wordt afgewezen.

Modelspoor Hobby Shop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop.